Beşinci Mesele: Nasıl bir cemaatin malı bir adama verilse zulüm olur. Veya cemaate ait vakıfları bir adam zaptetse zulmeder. Öyle …

Beşinci Mesele: Nasıl bir cemaatin malı bir adama verilse zulüm olur. Veya cemaate ait vakıfları bir adam zaptetse zulmeder. Öyle de, cemaatin sa’yleriyle hâsıl olan bir neticeyi veya cemaatin haseneleriyle terettüb eden bir şerefi, bir fazileti o cemaatin reisine veya üstadına vermek, hem cemaate, hem de o üstad veya reise zulümdür. Çünkü enaniyeti okşar, gurura sevk eder. Kendini kapıcı iken padişah zannettirir. Hem kendi nefsine de zulmeder. Belki bir nevi şirk-i hafîye yol açar.

Evet, bir kaleyi fetheden bir taburun ganimetini ve muzafferiyet şerefini, binbaşısı alamaz. Evet, üstad ve mürşid, masdar ve menba telâkki edilmemek gerektir. Belki...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//risale-i-nur-dan/vesilelikten-fazla-makam-vermemek-gerektir_506107
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "Vesilelikten fazla makam vermemek gerektir" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları