[“Dağ Meyvesi Acı da Olsa Devadır” (24 Mart 1909) başlıklı makaleden] Üçüncü Madde Devlet-i ilmiyede Meşrûtiyet-i ilmiye tesis etmektir, tâ …

[“Dağ Meyvesi Acı da Olsa Devadır” (24 Mart 1909) başlıklı makaleden]

Üçüncü Madde

Devlet-i ilmiyede Meşrûtiyet-i ilmiye tesis etmektir, tâ ki efkâr-ı umumiye-i ilmiye feveran ile ağraz ve enaniyet ve evham ve şübehatı bel’ etsin. Zira her bir âlim, kendi fikrini herkese kabul ettirmekle taklit yolunu açmak ve taharri-i hakikatin yolunu seddetmekle bir nevi istibdad-ı ilmiye yapıyor.

Elhâsıl: İstibdat, gerek idare gerek ilimde olsun, semerat-ı sa’yi istihlâk ile istikbale istidbar ediyor. İdarede kuvvet kanunda olmalı; ve ilimde de kuvvet hakta olmalı. Yoksa istibdat hükümferma olur.

Dördüncü Madde

Talebelik, ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//risale-i-nur-dan/kuvvet-kanunda-ve-hakta-olmali_523196
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "Kuvvet, kanunda ve hakta olmalı" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları