Eğer imanî, Kur’ânî, İslâmî hizmetlere önem veriyor, gerçekten kıymetli ve vazgeçilmez hizmetler olarak kabul ediyorsak; bu imanî hizmetlerin ertelemesi olmaz. …

Eğer imanî, Kur’ânî, İslâmî hizmetlere önem veriyor, gerçekten kıymetli ve vazgeçilmez hizmetler olarak kabul ediyorsak; bu imanî hizmetlerin ertelemesi olmaz.

İmanî, Kur’ânî, İslâmî hizmetler sadece ahiretimizi kazanmamıza vesile ve mamur olmasına sebep olarak görülmemelidir. Çünkü gerçek manada ihlâsla, samimî olarak bu hizmetlere sahip çıkanların dünyaları da huzur ve selâmetle mamur olur. Zararsız, kazasız, belâsız müsbet bir hayatın bu dünyada yaşanmasına vesiledir.

İnsan ne zaman ve hangi şartlar da nasıl öleceğini bilemediği için; imanî, Kur’ânî hizmetlerde hiçbir şey yapmamak, nötr kalmak, ötelemek, erte


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//rifat-okyay/okuyabilsin-yapabilsin-yazabilsin_498215
Yeni Asya » Rifat Okyay "Okuyabilsin, yapabilsin, yazabilsin" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Rifat Okyay Son Köşe Yazıları