Hac ve umre vazifelerinin maddî-manevî bütün unsurlarıyla yerine getirilebilmesi için muhakkak surette Mekke ve Medine’de bulunan ve Harem Bölgesi olarak …

Hac ve umre vazifelerinin maddî-manevî bütün unsurlarıyla yerine getirilebilmesi için muhakkak surette Mekke ve Medine’de bulunan ve Harem Bölgesi olarak adlandırılan mahallin Suudî idaresinden alınması elzemdir.

Kusura bakılmasın, ama devletin başına “UK” koymakla bir devlet büyük olmaz. Devlet gerçekten büyükse devletin mensuplarının da bu büyüklüğe uygun davranmaları gerekir.

Bütün İslâm devletlerinin milletlerinden teşkil edilecek bir konsorsiyum, bir heyet, bir görevli komisyon veya bir grup ibadet ve hizmetlerin, doğru ve yerinde; eksiksiz olarak yapılabilmesi için Harem-i Şerifler ve ziyaret mekânlarının hizmetlerine sahi


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//rifat-okyay/hac-organizasyonu-ve-suudiler_502679
Yeni Asya » Rifat Okyay "Hac organizasyonu ve Suudiler!" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Rifat Okyay Son Köşe Yazıları