Farsça, “zırh” mânasına gelen ve Peygamberimiz’e (asm), Cenab-ı Hakk’ın emriyle, Cebrâil (as) tarafından Uhud Muharebesi’nin en şiddetli zamanında, hem de …

Farsça, “zırh” mânasına gelen ve Peygamberimiz’e (asm), Cenab-ı Hakk’ın emriyle, Cebrâil (as) tarafından Uhud Muharebesi’nin en şiddetli zamanında, hem de Peygamberimizin (asm) zırhının kırılıp sıkıntı verdiği bir zamanda getirilen büyük bir duâdır Cevşen.

Bunun ismini ve mahiyetini, meselâ ben, Risâle-i Nurlar’ı tanımadan evvel bilmiyordum. Hâlen de bilmeyenler var.

Hz. Ali ve onun neslinin büyük zatlarından rivayet edildiği için, bazı sünnî âlimlerin (asrımızda Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri gibi) bilip okuduğu gibi, geldiği kaynaktan dolayı Şia da bilip okuyor. Hac ibadetimiz esnasında, Kâbe’nin avlusunda ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//osman-zengin/cevsen-i-bir-defada-okuyamiyor-muyuz_544401
Yeni Asya » Osman Zengin "Cevşen’i, bir defada okuyamıyor muyuz?" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Osman Zengin Son Köşe Yazıları