Osmanlı’da din işlerinin en nihâi noktası, Şeyhülislâmlık makamıydı. Padişahların harb kararının fetvası dahi o makamdan alınırdı. Öyle Şeyhülislâmlar vardı ki, …

Osmanlı’da din işlerinin en nihâi noktası, Şeyhülislâmlık makamıydı. Padişahların harb kararının fetvası dahi o makamdan alınırdı.

Öyle Şeyhülislâmlar vardı ki, Fatih gibi, Yavuz gibi, Kanunî gibi azâmetli padişahlara bile yeri geldiğinde haddini bildiriyordu. Hattâ Hilâfet makamı Osmanlıya geçtikten sonra, Halife-i İslâm olan Padişahlar da buna dâhildi. Yâni Padişahların siyâsî işlerinin, islâma göre muvafık mıydı, değil miydi, o bile şeyhülislâmlık makamından geçerdi.

Cumhuriyetin ilânını müteâkib M. Kemal, ipleri kademe kademe ele geçirdikten sonra, hem hilâfeti, hem de şeyhülislâmlık makamlarını kaldı...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//osman-zengin/diyanet-ve-siyaset-isleri_568059
Yeni Asya » Osman Zengin "Diyânet ve Siyaset İşleri" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Osman Zengin Son Köşe Yazıları