“Hakikat-i İslâmiyenin kuvveti nisbetinde ve Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehl-i İslâm temeddün edip terakki ettiğini tarih gösteriyor.” …

“Hakikat-i İslâmiyenin kuvveti nisbetinde ve Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehl-i İslâm temeddün edip terakki ettiğini tarih gösteriyor.”

“Ve ehl-i İslâm’ın hakikat-i İslâmiye’de za’fiyeti derecesinde tevahhuş ettiklerini, vahşete ve tedenniye düştüklerini ve herc ü merc içinde belâlara, mağlûbiyetlere düştüklerini tarih gösteriyor.” 1

Asr-ı Saadetten bu yana İslâm’ın yükselişi ile her yerde bir refah, kalkınma zenginlik ve dünyanın en kudretli memleketleri olduğu tarihçe sabittir. İşte Emevi, Abbasiler, Endülüs ve Osmanlı imparatorluğu…

Ne zamanki dinden elimizi gevşettik, ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//omer-faruk-ozaydin/zalimlerin-eli-deliktir_532140
Yeni Asya » Ömer Faruk ÖZAYDIN "Zalimlerin eli deliktir" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Ömer Faruk ÖZAYDIN Son Köşe Yazıları