Rusçuk Bulgaristan’da Tuna Nehri kıyısında bulunan bir şehirdir. 93 Harbi’nde (1876) yüzlerce Türk buradan Türkiye’ye göç eder. Mehmed Osman Rusçuklu …

Rusçuk Bulgaristan’da Tuna Nehri kıyısında bulunan bir şehirdir. 93 Harbi’nde (1876) yüzlerce Türk buradan Türkiye’ye göç eder.

Mehmed Osman Rusçuklu da bunlardan biridir. Rusçuklu ailesiyle Denizli’ye yerleşir. 1914 yılında oğlu Şekip dünyaya gelir.

Dervişane bir ruha sahip Şekip bir yandan karyolacılık yapar diğer yandan da ilk mektepten öğretmeni, Denizli’nin gönül mimarlarından, Peygamber aşığı, Melami Tarikatı şeyhi Hasan Feyzi Yüreğil’in sohbetlerine katılır. Zamanla sohbet halkasına Bakırcı Kâzım, Mehmet İncecik, Tevfik Hamamcı, Postacı Ahmet gibi asîl ruhlar da katılır.

1911 yılında çağın velisi


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//mustafa-oral/sekip-ruscuklu_502675
Yeni Asya » Mustafa Oral "Şekip Rusçuklu" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Mustafa Oral Son Köşe Yazıları