Fikir ve ifade hürriyeti, esas itibariyle sonuna kadar serbest ve engelsiz şekilde olmalı. Kaldı ki, bugünkü dünyada, isteseniz de artık …

Fikir ve ifade hürriyeti, esas itibariyle sonuna kadar serbest ve engelsiz şekilde olmalı. Kaldı ki, bugünkü dünyada, isteseniz de artık buna engel olamazsınız.

Zira, fen, ilim ve ileşitim teknolojisinin baş döndürücü bir hızla gelişme ve ilerleme kaydetmesi sebebiyle, ifade hürriyetini kısıtlamanın, hele hele buna engel koymanın imkân ve ihtimali âdeta yok denecek kadar azalmış durumda.

Şayet konuşma hakkına, fikir ve ifade hürriyetine saygı duymama, yahut buna mâni olma cihetine gidilirse, hiç şüphe edilmesin ki, bu durum aksi tesir meydana getirecek ve iş-mesele daha karmaşık, daha komplike, hatta daha zararlı bir mahiyete bürüner


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//m-latif-salihoglu/ifade-hurriyeti-sahane-serbest-olmali_500487
Yeni Asya » M. Latif Salihoğlu "İfade hürriyeti, şâhâne serbest olmalı" Köşe Yazısı

Yeni Asya - M. Latif Salihoğlu Son Köşe Yazıları