Ahirzamanda herşeyin fevkinde hizmet-i imaniye en kudsî vazifedir. Nur Talebeleri de bu kudsî vazifeyi hayatlarının merkezine alacak şekilde yaşamalarıdır. Nur …

Ahirzamanda herşeyin fevkinde hizmet-i imaniye en kudsî vazifedir. Nur Talebeleri de bu kudsî vazifeyi hayatlarının merkezine alacak şekilde yaşamalarıdır.

Nur Talebesi olmanın şartı olan “ihlâs ve sadâkat’’ düsturları, iman ve Kur’ân’a Risale-i Nur ile hizmet etmek için hayatımızı vakfetmemiz gereken şu zamanda, bizim en büyük nokta-i istinadımız; şahs-ı maneviyi teşekkül ettiren kardeşlerimizdir.

Fevkalâde sebat gösterip, müfritane irtibat kurduğumuz zaman; sadâkat ve ihlâsla, şahs-ı manevideki kardeşlerle birbirimizle tesanüdümüz ve kuvvetimiz artacaktır. Bizler ayrı ayrı bir “1’’ kuvvetindeyiz. Yan yana geldi...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.yeniasya.com.tr//imdat-donmaz/mufritane-irtibat_484652
Yeni Asya » İmdat DONMAZ "Müfritane irtibat" Köşe Yazısı

Yeni Asya - İmdat DONMAZ Son Köşe Yazıları