Nur mesleğinin önemli bir düsturu; Nur Talebelerinin daire içinde şahs-ı mane- vînin tecelli ettiği meşveretlerle iman ve Kur’ân hizmeti yapmaktır. …

Nur mesleğinin önemli bir düsturu; Nur Talebelerinin daire içinde şahs-ı mane- vînin tecelli ettiği meşveretlerle iman ve Kur’ân hizmeti yapmaktır. Meşveretler ortak aklı ifade ederler. Cemaat adına bir şahıs, dahî de olsa hizmet meselesinde tek başına alacağı kararın isabetli olması zordur.

Üstadımız Bediüzzaman, bir lâhika mektubunda “Bundan sonra her meselede emir, Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsini temsil eden has şakirtlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim” (Hizmet Rehberi, s. 175) buyurmaktadır. Başka bir mektupta “Meşveret-i şer’iyye ile reylerinizi teşettütten (dağınıklıktan) muhafaza ediniz” (Kastamonu Lâhi...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//ibrahim-ersoylu/nur-talebesi-ve-mesveretler_544428
Yeni Asya » İbrahim Ersoylu "Nur Talebesi ve meşveretler" Köşe Yazısı

Yeni Asya - İbrahim Ersoylu Son Köşe Yazıları