“Kur’ân-ı Kerîm’de takip edilen maksad-ı aslî, ispat-ı Sâni, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet esaslarına cumhur-u nâsı irşad ve îsal etmektir” …

“Kur’ân-ı Kerîm’de takip edilen maksad-ı aslî, ispat-ı Sâni, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet esaslarına cumhur-u nâsı irşad ve îsal etmektir” (İşârâtü’l- İ’câz) hakikatinde ifade edildiği gibi Kur’ân-ı Kerîm’de aslî bir maksad olarak takip edilen adalet ve ibadet esaslarındaki münasebete bu yazımızda değinmek istiyoruz.

İbadetle hissedilen manevî huzur ve sükûnu adalet esaslarını yerine getirmekle de hissedebilmek gerekir. İbadetin esaslarını yerine getirenler adaletin esaslarını yerine getirmek hususunda da aynı hassasiyeti göstermelidirler. İbadetini ihlâs ile yapanlar adalet hususunda da ihlâslı olmalıdırlar....
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//hasan-koc/namazi-kildiktan-sonra-adaleti-kirma_523195
Yeni Asya » Hasan Koç "Namazı kıldıktan sonra adaleti kırma" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Hasan Koç Son Köşe Yazıları