Öğretmeni yenen “talebe!”: -26- Gazeteci Ahmet Mithat Efendi 20. yüzyıla girerken toplumu ve eğitimin geleceğini şöyle görüyordu:  “Oğlum! Yalnız bir …

Öğretmeni yenen “talebe!”: -26-

Gazeteci Ahmet Mithat Efendi 20. yüzyıla girerken toplumu ve eğitimin geleceğini şöyle görüyordu: 

“Oğlum! Yalnız bir şeyi öğrenmeli, fakat mükemmel olarak! Yahut her şeyi öğrenmeli, bittabi nâkıs olarak. Osmanlılığımızın bugünkü haline nisbetle şu iki şıktan bence ikincisi müreccahtır. Ben sana onu tavsiye ederim. Fakat bundan sonra birincisi müreccah olacaktır. Sen de evlâdına onu tavsiye eyle!”

Bediüzzaman, pek çoğu gibi, eğitimde “inkılâp” peşindedir. Onun inkılâp isteyişleri, 31 Mart hadisesindeki gibi hiçbir zaman “ihtilâlcilerin isteyişi gibi değil”dir. Mehmet


Kaynak: http://www.yeniasya.com.tr//caner-kutlu/istikbale-dogru-ilerlemek-icin-yapilacak-sey-islamiyet-in-safvetine-donmektir_476507
Yeni Asya » CANER KUTLU "İstikbâle doğru ilerlemek için yapılacak şey, İslâmiyet’in safvetine dönmektir" Köşe Yazısı

Yeni Asya - CANER KUTLU Son Köşe Yazıları