“Mevt” kavramı mana itibariyle ‘ölüm’ kelimesine karşılık gelmektedir. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Risale-i Nurlar’da mevt kavramını “tebdil-i câme (elbise değiştirme), …

“Mevt” kavramı mana itibariyle ‘ölüm’ kelimesine karşılık gelmektedir.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Risale-i Nurlar’da mevt kavramını “tebdil-i câme (elbise değiştirme), sicinden (zindandan) bostana çıkmak, tebdil-i mekân, ıtlak-ı ruh (ruhun serbest bırakılması), hayat vazifesinden terhis, tahvil-i vücud (vücudun bir başka hale girmesi), hayat-ı bâkiyenin mukaddimesi” gibi veciz ifadelerle açıklamaktadır. Aynı zamanda İşârâtü’l-İ’caz adlı eserinde Bakara Sûresi’nin tefsirini yaparken 28. ayetin ‘mevtin de hayat gibi mahlûk olduğuna, mevtin idam ve adem-i mahz olmadığına delâlet ettiğini’ söylemektedir. “M...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.yeniasya.com.tr//busra-nur-erciyes/mevt_458854
Yeni Asya » Büşra Nur Erciyes "Mevt" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Büşra Nur Erciyes Son Köşe Yazıları