Risâle-i Nur, hak ve hakîkattir. Hak ve hakîkat ise inhisâr altına alınamaz.1 Risâle-i Nur’un gâyesi Kur’ân ve imândır. Dünya değil, …

Risâle-i Nur, hak ve hakîkattir.

Hak ve hakîkat ise inhisâr altına alınamaz.1 Risâle-i Nur’un gâyesi Kur’ân ve imândır. Dünya değil, ukbadır. Dünyaya ait mesâil, Kur’ân’a ve îmâna vasıta ve vesile olmak için Risâle-i Nur’a girmiştir. Onun için dünyevî, siyâsî ve ticârî işlerle Risâle-i Nur iltibas edilemez. Onların yerine konulamaz, onlara âlet ve basamak yapılamaz. Risâle-i Nur ucuz hesaplar içine sokulamaz. Ayrıca Kur’ân-ı Mucizü’l-Beyân’ın taht-ı tasa...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.yeniasya.com.tr/abdulbaki-cimic/hak-ve-hakikatin-inhisari_331234
Yeni Asya » Abdülbakî Çimiç "Hak Ve Hakîkatin İnhisârı" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Abdülbakî Çimiç Son Köşe Yazıları