Türkiye’nin sünnî ortamı, dini sünnilik üzerinden algılamayı kolaylaştırıyor. İslâma olan eleştiriler sünnilik üzerinden veya sünnî yorumlar üzerinden yapılıyor. Bilgisi yeterli …

Türkiye’nin sünnî ortamı, dini sünnilik üzerinden algılamayı kolaylaştırıyor. İslâma olan eleştiriler sünnilik üzerinden veya sünnî yorumlar üzerinden yapılıyor. Bilgisi yeterli olanlar, elbette sözlerini daha doğru çerçeveye oturtmak gücüne sahip oluyorlar. 

Din açısından cahil veya echel (en cahil) olanlar ise, tabii ki böyle bir imkâna sahip değiller. Zaten dini eleştirmek, hatta tahkir ve tezyif etmek, yani “aşağılamak” alışkanlığı bu cahillik veya echellikten besleniyor. 

İslâmın antidemokrat havası, taassubu, baskıcılığı vs. yaygın olarak işleniyor. Oysa, dikkatli bakanlar İslâmda kolaylıkla liberal tavı...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/mehmet-dogan/demokrasi-laiklik-ve-alevilik-8686.html
Yeni Akit » Mehmet Doğan "Demokrasi, laiklik ve alevilik" Köşe Yazısı

Yeni Akit - Mehmet Doğan Son Köşe Yazıları