Asıl adı Mahmud b. Ahmed el-Hoyi (ö. 1261) olan Ahi Evren, daha çok mizahi yönü, kıvrak zekâsı ve hazır cevaplılığı …

Asıl adı Mahmud b. Ahmed el-Hoyi (ö. 1261) olan Ahi Evren, daha çok mizahi yönü, kıvrak zekâsı ve hazır cevaplılığı ile halk arasında ünlenmiş Nasreddin Hoca ile aynı kişi olarak bilinmektedir. Evren Türklerde akılık teşkilatını kuran çok yönlü bir Türk filozofudur. Cömertlik ve çalışkanlık anlamlarına gelen akılık ya da meşhur adıyla Ahilik, Ahi Evren’in kişiliğinde bir araya getirdiği kuram-eylem bütünlüğünün toplumsal örgütlenmesinin somut örneğidir. Ahi Evren, halk nezdinde meşhur Nasreddin Hoca profilinden daha derin ve çok yönlü bir Türk filozofudur. Tıptan Bâtıni ilimlere, halk kültüründen felsefi meselelere kadar uz...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://veryansintv.com/kuram-eylem-baglaminda-turk-aydinlanmasi-ahi-evren-ve-akilik-ahilik/
VeryansınTV » Şahin Filiz "Kuram-eylem bağlamında Türk Aydınlanması: Ahi Evren ve akılık (ahilik)" Köşe Yazısı

VeryansınTV - Şahin Filiz Son Köşe Yazıları