Felsefe öğretimi için başvurulan kaynaklardan bazıları hem içerik hem de yöntem açısından sorunludur. Kaynaklar tek taraflıdır. Felsefe öğretimi özelde Kıta …

Felsefe öğretimi için başvurulan kaynaklardan bazıları hem içerik hem de yöntem açısından sorunludur. Kaynaklar tek taraflıdır. Felsefe öğretimi özelde Kıta Avrupası’nı merkeze almakta; daha geniş açıdan ise, Avrupa merkezci kaynaklara münhasır kılınmaktadır. Başta İslam Düşüncesi ve Medeniyeti olmak üzere Doğu hikmet ve felsefesi, felsefe öğretiminde ya hiç yer almamakta ya da yine, öğretilirken, Oryantalist bakış açısının elverdiği sınırlar içinde kalınmakla yetinilmektedir. Felsefe, XIX. Yüzyıl Mantıkçı Pozitivist Yöntemin varlık, bilgi, etik ve estetiğe yüklediği anlamlarla yetinmekte; XX. Yüzyıla doğru Eleştirel Felse...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://veryansintv.com/universitelerimizdeki-felsefe-ogretiminde-bilimsel-yontem-sorunu-ve-genel-ogretime-etkisi/
VeryansınTV » Şahin Filiz "Üniversitelerimizdeki felsefe öğretiminde bilimsel yöntem sorunu ve genel öğretime etkisi" Köşe Yazısı

VeryansınTV - Şahin Filiz Son Köşe Yazıları