Sefalet, yerde sürünme, alçalma, adileşme, aşağılık olma anlamlarına gelir. Ahlak ise bunun tam tersidir: karakter, huy, insan doğası ve yücelme …

Sefalet, yerde sürünme, alçalma, adileşme, aşağılık olma anlamlarına gelir. Ahlak ise bunun tam tersidir: karakter, huy, insan doğası ve yücelme demektir. Birbirine taban tabana zıt olan ahlak ile sefalet nasıl yan yana gelir? Mesele insansa, yan yana da gelir, iç içe de geçer. İnsan doğasını sefalet bürümüşse orada ahlak barınmaz. Ahlak varsa, sefalet yanından geçmez. Ama ikisi bir arada bulunursa, kişi hem ahlaklı hem de sefildir diyemeyiz; ahlak beyazdır, sefalet kara bir lekedir. Hiçbir beyaz kara leke götürmez.

Antik Çağ’dan beri insan nedir diye sorulur, filozoflar, düşünürler, şairler, kahinler, mistikler, din bilginleri bazı yan...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.veryansintv.com/ahlakin-sefaleti
VeryansınTV » Şahin Filiz "Ahlakın sefaleti" Köşe Yazısı

VeryansınTV - Şahin Filiz Son Köşe Yazıları