Daha önce, ideolojiden ne kastedildiğini anlatmıştık. Bilim ile arasındaki farkı açıklamak için, ideolojinin ne anlama geldiğini ele almaya çalışmıştık. Şimdi …

Daha önce, ideolojiden ne kastedildiğini anlatmıştık. Bilim ile arasındaki farkı açıklamak için, ideolojinin ne anlama geldiğini ele almaya çalışmıştık. Şimdi de bilimden ne kastedildiğine bakalım.

Gerçek şudur ki bilimin tanımı, bugüne kadar birçok ihtilaflar ve problemler doğurmuştur. Bu ihtilaf ve çekişmelerin içine dalmayacağız.

Bilimi ‘‘bir şeyi olduğu gibi bilmek’’, ‘‘aslı, varlığı, cinsi ve nedeni bilinen şey hakkında söz söylemektir’’, şeklinde kısaca tanımlamakla yetiniyoruz. Bu tanım aracılığıyla, bilimin alanına giren sosyal bilimleri matematik, mantık bilimleri safında toplama imkânına kavu...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.veryansintv.com/ideoloji-ve-bilim-arasindaki-fark-2
VeryansınTV » Şahin Filiz "İdeoloji ve bilim arasındaki fark -2" Köşe Yazısı

VeryansınTV - Şahin Filiz Son Köşe Yazıları