Şeyh Bedreddin, cahil bir kimse değildir. Devrinin hemen bütün ilim dallarında öğrenim görmüştür. Bursa, Konya ve Kahire’de sırasıyla, Kelam, Mantık, …

Şeyh Bedreddin, cahil bir kimse değildir. Devrinin hemen bütün ilim dallarında öğrenim görmüştür. Bursa, Konya ve Kahire’de sırasıyla, Kelam, Mantık, Astronomi ve Hadis dersleri aldı. Sonra Batıni tesirler altında kalarak Mısır’da Ahlatlı Şeyh Seyyid Hüseyin’e bağlandı ([1]). Kur’an-ı Kerim’i ezberlemiştir, yani hafızdır. Mevlana Şahidi’den Bilimlerin Başlangıcı, Mevlana Yusuf’tan Arap dili ve grameri dersleri almıştır. Mısır’a tahsil için giderken Konya’da, Mevlana Fazlullah’ın öğrencilerinden Feyzullah’tan, bazı ilimleri ve nahiv ilmini dört ay boyunca öğrenmiştir. Hocalarının kim oldukları hakkında ise bilgi yoktu...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.veryansintv.com/turkun-spinozasi-ve-husserli-simavna-kadisioglu-seyh-bedreddin
VeryansınTV » Şahin Filiz "Türk’ün Spinoza’sı ve Husserl’i: Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin" Köşe Yazısı

VeryansınTV - Şahin Filiz Son Köşe Yazıları