Birincisi:  Dinde reform, dinde yenilik, light ve ılımlı İslam, BOP  gibi cereyanlar ve projelerdir. Bunların arkasında Siyonistler, Batinîler, Mutezile, Fazlurrahmancılar, …

Birincisi:  Dinde reform, dinde yenilik, light ve ılımlı İslam, BOP  gibi cereyanlar ve projelerdir. Bunların arkasında Siyonistler, Batinîler, Mutezile, Fazlurrahmancılar, yarı mühtediler vardır. Taqiyye yaparak kendilerini gizliyorlar. Milyonlarca  saf ve bilgisiz Müslümanı zehirlemişlerdir.  İslamın  reforma ihtiyacı yoktur, dinde reform olmaz (tecdit  olur). 

İkincisi: Gulüvv’a sapmış,  Tevhid  v e Tenzih akidesine aykırı sözler eden, mutaassıp  karnü’ş-şeytan Necdîlerdir.

Üçüncüsü: Sünneti ve fıkhı, ya tamamen, ya kısmen inkar eden mezhepsizlerdir.

Dördüncüsü:  Dini ve fıkhı oyuncak halen getiren Telfik...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/ummeti-kusatan-yirmi-tehlike-720yy.htm
Vahdet » M. Şevket Eygi "Ümmet’i Kuşatan Yirmi Tehlike" Köşe Yazısı

Vahdet - M. Şevket Eygi Son Köşe Yazıları