Bu ya­zı­yı 2007 yı­lın­da, Sü­rey­ya Ci­liv, Turk­cell’e CE­O olun­ca yaz­mış­tım. Hâ­lâ ta­ze­li­ği­ni ko­ru­yor… Sü­rey­ya Ci­liv Turk­cell’e CE­O ol­du ya… Her­kes …

Bu ya­zı­yı 2007 yı­lın­da, Sü­rey­ya Ci­liv, Turk­cell’e CE­O olun­ca yaz­mış­tım. Hâ­lâ ta­ze­li­ği­ni ko­ru­yor…

Sü­rey­ya Ci­liv Turk­cell’e CE­O ol­du ya… Her­kes ‘Ni­ye o, na­sıl ol­du?’ di­ye so­ru­yor… Ben si­zi da­ha ge­ri­le­re gö­tü­re­yim. Sü­rey­ya Ci­liv’i bu­gü­ne ta­şı­yan özel­li­ği­ni ka­zan­dı­ğı o uy­ku­suz ge­ce­ye…

As­lın­da her şey ba­şa­rı­lı bir öğ­ren­ci­nin 12 Ey­lül ön­ce­si­nin kao­tik or­ta­mı­na adım at­ma­sıy­la baş­la­dı. Ci­liv, An­ka­ra Fen Li­se­si’nde okur­ke...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/sureyya-cilivin-hayatini-degistiren-gece-709yy.htm
Vahdet » Fikri Türkel "Süreyya Ciliv’in Hayatını Değiştiren Gece…" Köşe Yazısı

Vahdet - Fikri Türkel Son Köşe Yazıları