Hi­ka­ye bu ya­… Ada­mın bi­ri, güç­lü kuv­vet­li bir düş­ma­nı­na za­rar ver­mek is­ter ama ken­di sıs­ka ol­du­ğun­dan bu­nu be­ce­re­mez.  Bir gün, …

Hi­ka­ye bu ya­… Ada­mın bi­ri, güç­lü kuv­vet­li bir düş­ma­nı­na za­rar ver­mek is­ter ama ken­di sıs­ka ol­du­ğun­dan bu­nu be­ce­re­mez.  Bir gün, güç­lü kuv­vet­li bi­ri, bun­dan iş is­te­me­ye ge­lir. O da, “Bi­raz­dan bu­ra­dan en­se­si har­man ye­ri gi­bi bi­ri ge­çe­cek. Onun en­se­si­ne bir şap­lak in­dir, 5 ak­çe ve­re­yim.” der. 

Az son­ra o adam so­kak­tan ge­çer. 5 ak­çe pe­şin­de olan adam  en­se­si har­man ye­ri gi­bi açık ola­nın en­se­si­ne kal­la­vi to­kat ya­pış­tı­rır. To­ka­dı yi­yen ki­şi dö­nüp “Ne olu­yor? Ne vu­ru­yor­sun?…...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/mesele-ermeniler-degil-anlamadiniz-mi-1804yy.htm
Vahdet » Prof. Dr. Namık Açıkgöz "Mesele Ermeniler Değil, Anlamadınız Mı?" Köşe Yazısı

Vahdet - Prof. Dr. Namık Açıkgöz Son Köşe Yazıları