Sünnilik ihya edilmeden ümmet toparlanamaz. Sünnilik gevşeyince ümmet de gevşemiştir.  Sünni dünyanın ve İslami iç ve siyasi düzeninin bozulmasında birkaç …

Sünnilik ihya edilmeden ümmet toparlanamaz. Sünnilik gevşeyince ümmet de gevşemiştir.  Sünni dünyanın ve İslami iç ve siyasi düzeninin bozulmasında birkaç amil var. Bu amillerden birisi bizzat Sünnilerin ortak bağı olan hilafetin kaldırılması ve kurumunun yıkılmasıdır.  İkincisi ise İslam dünyasının merkezinde İsrail’in kurulmasıdır. Bundan daha önemli olan Humeyni Devrimi ve bunun Sünni dünyada olumsuz yansımalarıdır.  Humeyni Devrimi zihinleri bulandırmış ve gönülleri karıştırmıştır. Referans sistemini altüst etmiştir.  Humeyni Şiileri mezhebi bir asabiyet etrafında topladığı gibi aynı zamanda Sünni yapıyı da gevşetmi...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/tamirat-asri-1800yy.htm
Vahdet » Mustafa Özcan "Tamirat Asrı" Köşe Yazısı

Vahdet - Mustafa Özcan Son Köşe Yazıları