Merhamet ve sadakat iki kardeştir Os­man­lı ol­mak ola­bil­mek öy­le ya­lan­dan te­men­na ile ger­çek­leş­mez. Te­men­ni de­me­dim ba­kın, te­men­na de­di. Te­men­na­nın kan­dil­li­si­ni …

Merhamet ve sadakat iki kardeştir

Os­man­lı ol­mak ola­bil­mek öy­le ya­lan­dan te­men­na ile ger­çek­leş­mez. Te­men­ni de­me­dim ba­kın, te­men­na de­di.

Te­men­na­nın kan­dil­li­si­ni bu kö­şe­den yaz­mış­tım, mut­la­ka oku­ma­lı­sı­nız. Os­man­lı­’da da dal­ka­vuk­lu­ğun en­va­i çe­şi­di ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­miş­tik. Ama bu­ra­da mü­him olan te­men­na gös­te­ri­le­nin pa­buç bı­ra­kıp bı­rak­ma­dı­ğı­dır. Al­da­nıp al­dan­ma­dı­ğı­dır. Yüz ve­rip ver­me­di­ği­dir asıl me­se­le­…

Te­men­ni ede­rek de, te­men­na ede...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/osmanli-olmanin-sifreleri-1802yy.htm
Vahdet » Lütfü Şehsuvaroğlu "Osmanlı Olmanın Şifreleri" Köşe Yazısı

Vahdet - Lütfü Şehsuvaroğlu Son Köşe Yazıları