Bir Ni­san gü­nün­de İs­tan­bu­l’­da do­ğan Or­han Ve­li­’ye gö­re Ni­san, şi­ir yaz­ma ayı­dır. İm­kân­sız şey şi­ir yaz­mak Âşık­san eğer Ve yaz­ma­mak …

Bir Ni­san gü­nün­de İs­tan­bu­l’­da do­ğan Or­han Ve­li­’ye gö­re Ni­san, şi­ir yaz­ma ayı­dır.

İm­kân­sız şey şi­ir yaz­mak

Âşık­san eğer

Ve yaz­ma­mak

Ay­lar­dan Ni­san­sa

İn­gi­liz şâ­ir T. S. Eli­ot’­a gö­rey­se Ni­san, en acı­ma­sız ay. Eğer ro­man­tik­se­niz, he­le he­le san­ti­man­tal­se­niz Ni­sa­n’­dan mer­ha­met bek­le­me­yin. Ata­la­rı­mız, Ni­san ro­man­tiz­mi­ni ne gü­zel ifâ­de et­miş­ler:

“Ni­san Ma­yıs ay­la­rı, gev­şer gö­nül yay­la­rı­”

Ben­de­ni­zin, şi­ir­den, ro­man­tizm­den pek na­si­...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/imkansiz-sey-siir-yazmamak-aylardan-nisansa-1784yy.htm
Vahdet » Kerime Yıldız "İmkansız Şey Şiir Yazmamak; Aylardan Nisansa" Köşe Yazısı

Vahdet - Kerime Yıldız Son Köşe Yazıları