Modern zamanların önümüze koyduğu bir illüzyondur bu mesele.  Din’i “mezhepler üstü” bir anlayışla ele almak, temel referansları mezheplerin dar çerçevesine …

Modern zamanların önümüze koyduğu bir illüzyondur bu mesele. 

Din’i “mezhepler üstü” bir anlayışla ele almak, temel referansları mezheplerin dar çerçevesine hapsolmadan kuşatıcı bir açıdan görmek/okumak… Bu bir gerekliliktir; zira Din ilahî olduğu halde mezhep beşerîdir. İlahî olanı beşerî olana indirgemekse başlı başına bir arızadır… Asırlar boyunca bu ümmetin tefrika tuzağında birbirini boğazlamasına sebebiyet vermekten başka bir şeye yaramamış olan mezhep, bugün de İslam Coğrafyasının bizzat Müslümanlar eliyle kana bulanmasında başrolde bulunuyor. Ümmet mezhebi din yerine koyma arızasına bir an önce...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.gazetevahdet.com/din-mezhep-iliskisi-1-1803yy.htm
Vahdet » Ebubekir Sifil "Din Mezhep İlişkisi-1" Köşe Yazısı

Vahdet - Ebubekir Sifil Son Köşe Yazıları