1- İmâm-ı Nâfi 2- İmâm-ı ibni Kesîr 3- İmâm-ı Ebû Amr 4- İmâm-ı ibni Âmir 5- İmâm-ı Âsım. 6- İmâm-ı …

1- İmâm-ı Nâfi 2- İmâm-ı ibni Kesîr 3- İmâm-ı Ebû Amr 4- İmâm-ı ibni Âmir 5- İmâm-ı Âsım. 6- İmâm-ı Hamza 7- İmâm-ı Kisâî.

28.12.2014

...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)

Kaynak: http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/584053.aspx
Türkiye » Vehbi Tülek "Kıraat Âlimi Eyüplü Abdullah Efendi" Köşe Yazısı

Türkiye - Vehbi Tülek Son Köşe Yazıları