Zamanı sene, mevsim, ay, hafta, gün ve sâat gibi sâbit bölümlere ayıran, dînî ve millî günleri ve bayramları gösteren cetvellere …

Zamanı sene, mevsim, ay, hafta, gün ve sâat gibi sâbit bölümlere ayıran, dînî ve millî günleri ve bayramları gösteren cetvellere “Takvîm” denir.

Bilindiği gibi, uzunluk bakımından iki türlü sene vardır: Şemsî sene ve Kamerî sene. Târih boyunca, bazı takvîmler Güneş’in, bazı takvîmler Ay’ın, bazı takvîmler de her ikisinin hareketleri esâs alınarak hâzırlanmıştır. Şemsî sene, güneş senesi olup, yerkürenin [Dünya’nın] Güneş etrâfında bir kerre döndüğü zamanı ifâde eder ve 365,242 vasatî güneş günüdür. Kamerî sene ise, Ay küresinin [Ay’ın] yerküresi [Dünya] etrâfında 12 kere döndüğü zaman...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ramazan-ayvalli/584035.aspx
Türkiye » Ramazan Ayvallı "2014 senesini de tamamlamak üzereyiz" Köşe Yazısı

Türkiye - Ramazan Ayvallı Son Köşe Yazıları