17 ve 25 Aralık 2013 tarihi, siyasi tarihimiz açısından önemli bir kırılma noktasıdır. Bu hadisenin akabinde bir ironi ile başlıklandırdığım …

17 ve 25 Aralık 2013 tarihi, siyasi tarihimiz açısından önemli bir kırılma noktasıdır. Bu hadisenin akabinde bir ironi ile başlıklandırdığım ‘Operasyonel Yargısal Vesayet: Dam Üstünde Yargıç Var!’ ‘Açık Görüş’ yazımda, bu sürecin ‘olağan siyasal zemini, yerel ve/ya küresel dinamiklerle tanzim ve tayin etmeyi amaçladığını’ vurgulayarak tanzim edici nitelikteki bu yargısal aktivizmin yol açtığı ekonomik, politik ve sosyo-psikolojik maliyetin ağırlığına işaret etmiştim. Demokratik sistemi zedeleyici neticeler doğuran bu olağanüstü sürecin araçsal aktörü, yargısal mekanizma olmuştur. Koruma tedbirlerindeki orantısızlık, s...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/muharrem-kilic/584004.aspx
Türkiye » Prof. Dr. Muharrem Kılıç "Paralel Yapı: Siyasal Aklı Paralize Etme Girişimi…" Köşe Yazısı

Türkiye - Prof. Dr. Muharrem Kılıç Son Köşe Yazıları