Devir değişse de, Türkiye’de bazı sorular baki. Hatta münevverler için temel soru ve o sorunun cevabı olarak geliştirdikleri endişe mütemadiyen …

Devir değişse de, Türkiye’de bazı sorular baki. Hatta münevverler için temel soru ve o sorunun cevabı olarak geliştirdikleri endişe mütemadiyen baki…

Hep aydınlanma filozoflarının öngördüğü gibi lineer ilerleme ile gidecek değiliz ya bazen yerimizde sayacağız, hatta geriye gideceğiz. Osmanlı elitinin 19. yy’da favori sorusu ve bilmecesi “İslam terakkiye mani midir,” yerini 20. yy’da sloganlara bıraktı. “Asırlardır çağdaş” gibi oksimoronlar, “İranlaşma tehlikesi” gibi siyaset bilimi 101 terk seviyesinde analizler, “karafatmalar” gibi pespaye bir ırkçılık bu ülkede anaakım tartışma kültürünün normu ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ceren-kenar/583990.aspx
Türkiye » Ceren Kenar "Burçlara inanmak terakkiye mani midir?" Köşe Yazısı

Türkiye - Ceren Kenar Son Köşe Yazıları