Osmanlı İmparatorluğunda genellikle azınlıkların kurduğu bankerlik işletmelerine verilen bu isim İstanbul’un Galata semtinde faaliyet gösterdikleri için “Galata bankerleri” diye anılmıştı. …

Osmanlı İmparatorluğunda genellikle azınlıkların kurduğu bankerlik işletmelerine verilen bu isim İstanbul’un Galata semtinde faaliyet gösterdikleri için “Galata bankerleri” diye anılmıştı.

Bu kimseler Osmanlı İmparatorluğunun iş bölümüne verdiği önemin bir sonucu olarak ortaya çıkmış sayılır. Bu semt Bizans zamanında da tüccar ve bankerlerin merkezi olarak şöhret bulmuştu. İstanbul’un fethinden sonraki yıllarda daha önceden şehri terk etmiş Rum, Venedikli ve Cenevizli tüccar ve bankacıların tekrar işlerinin başına dönmeleri teşvik edilmişti. Bu izim sonrası yine faaliyetlerini serbestçe yapmaya başlamışlardı.