Ehl-i sünnet itikâdına göre, Cehennemde kâfirlerden başkası temelli kalmayacaktır.   Üstâd Ebû Mensûr Bağdâdî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. …

Ehl-i sünnet itikâdına göre, Cehennemde kâfirlerden başkası temelli kalmayacaktır.

 

Üstâd Ebû Mensûr Bağdâdî hazretleri Şafiî mezhebi fıkıh âlimlerinin büyüklerindendir. İsmi, Abdülkâdir bin Tâhir olup, “Üstâd” lakabı ile tanınır. Bağdad’da doğup yetişti. Çocukluğunda babası ile beraber Horasan’a gidip, Nişâbûr âlimlerinden ilim ve hadîs-i şerîf öğrendi. Daha sonra İsferâîn’e gidip, Ebû İshâk İsferâînî’nin derslerine devam etti. Onun vefâtı üzerine talebelere ders okuttu. 420 (m. 1029) senesinde İsferâîn’de vefât etti. “El-Fark beyn-el-firâk” isimli eserinde buyuruyor ki:

Ehl-...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/621635.aspx
Türkiye » Vehbi Tülek "Ahirette bütün insanlar ve canlılar diriltilecek!" Köşe Yazısı

Türkiye - Vehbi Tülek Son Köşe Yazıları