Farzları, haramları, âlimlerden veya yazmış oldukları kitaplardan öğrenmek farzdır.   Kattân-ı Taberî hazretleri kırâat, tefsîr, nahiv, hadîs ve Şafiî mezhebi …

Farzları, haramları, âlimlerden veya yazmış oldukları kitaplardan öğrenmek farzdır.

 

Kattân-ı Taberî hazretleri kırâat, tefsîr, nahiv, hadîs ve Şafiî mezhebi fıkıh âlimidir. İsmi Abdülkerîm bin Abdüssamed’dir. İran’da Taberistan’da doğdu. Birçok ilim merkezini dolaşarak oradaki alîmlerin ilminden istifâde etti. Mekke’ye yerleşti ve orada 478 (m. 1085) yılında vefât etti. Buyurdu ki:

İslâm bilgileri, ancak üstâddan ve kitapdan öğrenilir. Din kitaplarındaki bilgiler, Kur’ân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden çıkarılmıştır. Âyet-i kerîmelerde meâlen buyuruldu ki: “Ey Müslümanlar, bilmediklerinizi ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/621621.aspx
Türkiye » Vehbi Tülek "İslâm bilgileri, üstâddan ve kitaptan öğrenilir…" Köşe Yazısı

Türkiye - Vehbi Tülek Son Köşe Yazıları