“Muhammed (aleyhisselâm) doğar doğmaz başını secdeye koydu. Parmağını semâya kaldırdı. Sonra bir bulut indi ve onu kaldırıp götürdü.” Şihâbüddîn Ahmed …

“Muhammed (aleyhisselâm) doğar doğmaz başını secdeye koydu. Parmağını semâya kaldırdı. Sonra bir bulut indi ve onu kaldırıp götürdü.”

Şihâbüddîn Ahmed Ruaynî hazretleri siyer âlimidir. 708’de (m. 1308) Endülüs’te (İspanya) Gırnata’da (Granada) doğdu. İlim tahsili için medrese arkadaşı İbn-i Câbir Hevvârî ile birlikte Mısır, Hicaz, Şam gibi yerlere gittiler. Nihayet Urfa’nın Birecik kasabasına yerleşerek burada 30 sene ilim öğrettiler. Ruaynî, 780 (m.1378)’de çok sevdiği arkadaşı İbn-i Câbir vefat edince Haleb’e gitti ve o sene orada vefat etti. “Risâle fi’s-sîre ve mevlidi’n-nebî” isimli eserinde...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/585820.aspx
Türkiye » Vehbi Tülek "Endülüslü Âlim Şihâbüddîn Ahmed Ruaynî" Köşe Yazısı

Türkiye - Vehbi Tülek Son Köşe Yazıları