“Câhiller ve yalancılar birkaç görüşmeyle velîyi tanıyamaz. Bunların, güvendikleri kimselerden sorup anlamaları lâzımdır.” Koğacızâde Mehmed Efendi Halvetî şeyhlerindendir. Hayatı hakkında …

“Câhiller ve yalancılar birkaç görüşmeyle velîyi tanıyamaz. Bunların, güvendikleri kimselerden sorup anlamaları lâzımdır.”

Koğacızâde Mehmed Efendi Halvetî şeyhlerindendir. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Fatih’in Sofular semtinde bulunan Ekmel Tekkesi diye anılan Halvetî tekkesinde yirmi yıl irşad faaliyetinde bulunduktan sonra 1026’da (m. 1617) vefat etti.

Bir sohbetinde buyurdu ki:
Mürşid-i kâmilin alâmeti, Ehl-i sünnet îtikatında olması ve İslâm ahkâmına tâm uymasıdır. Sözleri, hareketleri İslâm ahkâmına uygun olmayan kimse, havada uçsa da, rehber olamaz. Dehr sûresinin yirmidördüncü âyet-i ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/585794.aspx
Türkiye » Vehbi Tülek "İstanbullu Koğacızâde Mehmed Efendi" Köşe Yazısı

Türkiye - Vehbi Tülek Son Köşe Yazıları