İmam-ı Azam’ın zamanında ve sonraki asırlarda yaşayan İslam âlimleri hep onu methetmişlerdir.   Alâüddîn Muhammed Semerkandî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. …

İmam-ı Azam’ın zamanında ve sonraki asırlarda yaşayan İslam âlimleri hep onu methetmişlerdir.

 

Alâüddîn Muhammed Semerkandî hazretleri Hanefî fıkıh âlimidir. Fahrülislâm Pezdevî’nin oğlu Hasan Pezdevî ve Necmeddin Nesefî’den ilim tahsil etti ve çok talebe yetiştirdi. 539 (m. 1144)’de Buhara’da vefat etti. “Tuhfetü’l-fukahâ” isimli eserinde büyük fıkıh âlimlerini anlatmaktadır. Bu kitabında şöyle anlatır:

İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin geleceği Resûlullah efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) tarafından müjdelenmiştir.

Bir hadis-i şerifte; “İman, Süreyya yıldızına çıksa, Faris oğu...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/620622.aspx
Türkiye » Vehbi Tülek "“Ebu Hanife zamanının en yükseğidir…”" Köşe Yazısı

Türkiye - Vehbi Tülek Son Köşe Yazıları