Resûl-i ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) konuşmalarında Eshâbın sıkılmamasına riâyet ederdi.    Şemsüddîn Megûşî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh ve hadîs …

Resûl-i ekrem (sallallahü aleyhi ve sellem) konuşmalarında Eshâbın sıkılmamasına riâyet ederdi. 

 

Şemsüddîn Megûşî hazretleri Mâlikî mezhebi fıkıh ve hadîs âlimidir. Tunus’ta doğdu. Kanunî Sultan Süleymân Hân onu İstanbul’a davet etti. İstanbul’daki âlimler arasında meşhur oldu. Daha sonra, Mısır’a gitmek için izin istedi. 947 (m. 1540)’da Kâhire’de vefât etti. 

Bu mübarek zat, bir dersinde buyurdu ki:

Nasihat eden bir âlimin, isyan eden birini itaat eder hâle çevirmesi, Allahü teâlâya insanların ve cinnîlerin ibâdetlerinden sevgili gelir. Zira Allahü teâlânın bir kimseye onun sebebi ile hidây


Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/609754.aspx
Türkiye » Vehbi Tülek "Dinleyeni sıkacak kadar uzun konuşmamalıdır!" Köşe Yazısı

Türkiye - Vehbi Tülek Son Köşe Yazıları