Hulefâ-i Râşidîn’in isimlerini okumak, hutbenin şartı değilse de, Ehl-i sünnetin şiârıdır, nişânıdır.     1- Birkaç câmide hutbelerde Dört Halîfenin ismi …

Hulefâ-i Râşidîn’in isimlerini okumak, hutbenin şartı değilse de, Ehl-i sünnetin şiârıdır, nişânıdır.

 

 

1- Birkaç câmide hutbelerde Dört Halîfenin ismi okunurken, çoğu câmide okunmuyor. Okunmaması Ehl-i sünnete aykırı değil midir? Elbette, aykırıdır. Hattâ bid’attir. İmâm-ı Rabbânî hazretleri, zamanın ileri gelenlerine yazdığı bir mektubunda buyuruyor ki:

Samane şehrinin hatîbi, Kurbân Bayramı hutbesinde, Hulefâ-i Râşidîn’in yani Resûlullah’ın dört halîfesinin isimlerini söylememiş ve namazdan sonra bir kısım cemâat kendisine bunu söyledikleri zaman, “Unuttum veya şaşırdım” ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/620616.aspx
Türkiye » Prof. Dr. Ramazan Ayvallı "Cuma namazına dâir… -2-" Köşe Yazısı

Türkiye - Prof. Dr. Ramazan Ayvallı Son Köşe Yazıları