Salih Müslüman, Allahü teâlâ’nın varlığına, birliğine ve Peygamber aleyhisselâm’ın tebliğ ettiklerine itirazsız iman eden ve gönülden kabul eden kişidir. İslam …

Salih Müslüman, Allahü teâlâ’nın varlığına, birliğine ve Peygamber aleyhisselâm’ın tebliğ ettiklerine itirazsız iman eden ve gönülden kabul eden kişidir. İslam dininde iman edilecek hususlar, “mü’menün bih” kavramıyla ifade edilir. Bunları, akaidde müctehid imamlar, eserlerinde açıklamış ve formüle etmişlerdir. Bu eserlerin en meşhurları, Fıkh-ı Ekber, Akâd-i Nesefî ve Emâli’dir. Ehl-i Sünnnet Müslümanları’nın iman esasları, bu üç kıymetli kaynak çerçevesinde şekillenmiştir. Eshâb-ı kiram’ın Hazret-i Peygamber’den naklettikleri iman ve İslâm, akâid, fıkıh ve ahlâk esaslarıyla Ehl-i Sünnet tarafından temsi...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/dr-c-ahmet-akisik/613710.aspx
Türkiye » Dr. C. Ahmet Akışık "“MÜSLÜMAN”IN 24 SAATİ" Köşe Yazısı

Türkiye - Dr. C. Ahmet Akışık Son Köşe Yazıları