Latin Amerika Ülkeleri Müslüman Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “İslâm âlemi ne sömürgeci olmuştur, ne de köleci” diye buyurmuş Erdoğan, …

 

Latin Amerika Ülkeleri Müslüman Liderler Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “İslâm âlemi ne sömürgeci olmuştur, ne de köleci” diye buyurmuş Erdoğan, önceki gün.

 

Çünkü, dünyanın şimdiki zenginlerinin “sermaye temerküzü” yaparak kendi kapitalizmlerini kurdukları sırada; “vergi ve talan”la yetinen Müslüman coğrafyanın, bugünkü yoksulluklarının hangi nedenselliklere dayandığının bile farkında değil.

 

İslâm’da kapitalistik anlamda sömürgeciliğin görülmemesi, insancıllığından değil, “fiskalistik bir ekonomi dünya”nın ötesine geçemeyip kapitalistleşememesi yüzündendir.(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.taraf.com.tr/yazilar/namik-cinar/islamin-tebligcisi-erdogan-kuresellesiyor/31361/
Taraf » Namık Çınar "İslâm’ın tebliğcisi Erdoğan küreselleşiyor" Köşe Yazısı

Taraf - Namık Çınar Son Köşe Yazıları