Ürünleri dünya pazarlarında dolaşamayan toplumlar, sorunlar sıkıştırdıkça “kolektivist” tepkiler gösteriyorlar.Sonra da odağa, “üretim” ve “pazar ilişkileri”ni değil de, “üleşim” kavgalarını …

Ürünleri dünya pazarlarında dolaşamayan toplumlar, sorunlar sıkıştırdıkça “kolektivist” tepkiler gösteriyorlar.Sonra da odağa, “üretim” ve “pazar ilişkileri”ni değil de, “üleşim” kavgalarını koyuyorlar.“Sol”un temeli, paylaşıma dayanır.“Üretim”i veri alır, onu sorgulamaz.Bütün dikkatini, “artı değer”in üstüne konan “sermaye” ile tutuştuğu kavgaya celp etmiştir.Çünkü sol, üretimin patladığı ama paylaşılmadığı, “sanayi devrimi” koşullarında ortaya çıkmıştır.Nitekim Marx tarih sahnesindeki o yerini , “sermaye”nin arsız ve acımasız bir hızla bir avuç elde yoğunlaşarak temerküz edildiği bir k...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.taraf.com.tr/yazarlar/dunyaya-yeniden-komunizm-mi-geliyor/
Taraf » Namık Çınar "Dünyaya yeniden komünizm mi geliyor" Köşe Yazısı

Taraf - Namık Çınar Son Köşe Yazıları