Metal grevine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yok hükmündedir. Grev erteleme kararı yapılmamış bir Bakanlar Kurulu toplantısında, hayali bir toplantıda alınmış …

Metal grevine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yok hükmündedir.

Grev erteleme kararı yapılmamış bir Bakanlar Kurulu toplantısında, hayali bir toplantıda alınmış bir karardır.

Bakanlar Kurulu en son 26 Ocak 2015 tarihinde toplanmıştır. Oysa grev erteleme kararında erteleme kararının 29 Ocak 2015 tarihinde alındığı yazmaktadır.

Metal greviyle ilgili Bakanlar Kurulu’nun 2015/7215 sayılı erteleme kararında “Ekli listede belirtilen işyerlerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası tarafından uygulanmakta olan grevin, millî güvenliği bozucu nitelikte olduğu görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesi; 18/10/2012 tarihli ve 6...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://t24.com.tr/yazarlar/aziz-celik/skandal-grev-erteleme-karari-yok-hukmundedir,11179
T24 » Aziz Çelik "Skandal! Grev erteleme kararı yok hükmündedir" Köşe Yazısı

T24 - Aziz Çelik Son Köşe Yazıları