Türkiye, dünyada en çok parti kapatılan yerlerden biri olsa gerek. Bu durumun kökleri çok derin. Genç Cumhuriyet’in daha ilk yıllarında …

Türkiye, dünyada en çok parti kapatılan yerlerden biri olsa gerek. Bu durumun kökleri çok derin. Genç Cumhuriyet’in daha ilk yıllarında bile parti kapatma deneyimi yaşanmıştı. Daha 1924 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Şeyh Said isyanından ve Mustafa Kemal’e suikast olayından sonra şeriatçılıkla olan ilişkisi nedeniyle kapatılmıştı. Kapatma kararı dönemin Bakanlar Kurulu (vekiller heyeti) kararıyla alınmıştı.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra çok partili yaşama geçilirken de benzer uygulama görülmüştü. Örneğin İslam Koruma Partisi, dini siyasete alet ettiği için kapatılmıştı. Fakat bu defa solcular da yap...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://t24.com.tr/yazarlar/tolga-sirin/turkiye-nin-siyasi-partiler-mezarligi,30324
T24 » Tolga Şirin "Türkiye’nin siyasi partiler mezarlığı" Köşe Yazısı

T24 - Tolga Şirin Son Köşe Yazıları