Fişleme, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması… Birbirleriyle ilişkili olan ve hukuk devletinin özünü kemirme potansiyeli bulunan üç kavram. Bunlardan sonuncusu, …

Fişleme, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması… Birbirleriyle ilişkili olan ve hukuk devletinin özünü kemirme potansiyeli bulunan üç kavram. Bunlardan sonuncusu, belli sınırlar içinde makuldür. Kişinin hukuksal geçmişine dair belli başlı kayıtları anlatır. Güvenlik soruşturması ise tehlikelidir. Bir kişinin özellikle belli mevkilere getirilmeden önce durumuna dair istihbarat bilgilerinin derlenmesiyle ilişkilidir. Fişleme ise güvenlik soruşturmasından önceki ve keyfîliğin en yaygın olarak görülebileceği aşamayı ifade eder. Kimi devlet görevlilerinin, yurttaşlar hakkında keyfî notlama ve tasnifler yapmasını ifade eder. Fişlem...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://t24.com.tr/yazarlar/tolga-sirin/guvenilmez-guvenlik-sorusturmalari,30616
T24 » Tolga Şirin "Güvenilmez güvenlik soruşturmaları" Köşe Yazısı

T24 - Tolga Şirin Son Köşe Yazıları