“Bütün hukuk insan için oluşturulmuştur” (hominum causa omne ius constitutum est) der, Digesta. Bırakın hukukun üstünlüğü ilkesini, hukuk devleti ilkesini …

“Bütün hukuk insan için oluşturulmuştur” (hominum causa omne ius constitutum est) der, Digesta. Bırakın hukukun üstünlüğü ilkesini, hukuk devleti ilkesini bile gerçekleştiren bir düzende, yasama, yürütme ve yargılama[1] erkleri, hukuka bağlı olmak durumundadır.

Bu yüzden hukuk, insanların “Büyük Özgürlük Buyrultusu”[2]; dolayısıyla yangında kurtarılacak ilk gereçtir.

Çağcıl devlette anayasal, idari ve adli yargılama organları hukukun ne dediğini dile getirir (juris-dictio). Yeter ki bağımsız, bağımsız oldukları için de yansız olsunlar.

Öte yandan yargıçlar da, yasaları uygulamak ve uygularken...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://t24.com.tr/yazarlar/sami-selcuk/yeni-anayasa-hukukun-ustunlugu-temeline-dayanmalidir,30848
T24 » Sami Selçuk "Yeni anayasa “hukukun üstünlüğü” temeline dayanmalıdır" Köşe Yazısı

T24 - Sami Selçuk Son Köşe Yazıları