58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ulusal yarışma filmlerinin ortak teması jüri başkanı Emin Alper’in de açıkladığı gibi din, inanç, …

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ulusal yarışma filmlerinin ortak teması jüri başkanı Emin Alper’in de açıkladığı gibi din, inanç, vicdan ve suçluluk duygusuydu. Ve evet içinde yaşadığımız dönemin, siyasi atmosferin bir yansımasıydı. (Bazı filmler ise sadece yönetmeninin deneysel dünyasıydı ya da varoluşun sorgulamasıydı. Benim açımdan bu denemelerle ve temalarla ilgili de bir sorun yok. Ödül alamayan Birlikte Öleceğiz ve Diyalog deneysellikleri ile belki de ödül alamadılar. Konvansiyondan çıkmanın, sonsuz deneyselliğin sinemada değerli olduğunu düşünüyorum.) Birlikte Öleceğiz’deki sonsuz aşk seyri etkisinde Sorrentino ve...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://t24.com.tr/yazarlar/cagnur-ozturk/kor-cukurlarda-merdivensiz-kaldik,32799
T24 » Çağnur Öztürk "Kör çukurlarda merdivensiz kaldık" Köşe Yazısı

T24 - Çağnur Öztürk Son Köşe Yazıları