2014 Türkiye için kolay bir yıl olmadı. Zâten devletimizin bilfiil teşekkül etdiği 26 Mayıs 1040 Dendânekan Meydan Muhârebesi’nden bu yana …

2014 Türkiye için kolay bir yıl olmadı.
Zâten devletimizin bilfiil teşekkül etdiği 26 Mayıs 1040 Dendânekan Meydan Muhârebesi’nden bu yana geçen 974 yılın hiç biri kolay olmadı. 

İşin “fıtratında” var bu.

Türkiye olmak fevkalâde müşkil bir iş.

Öyle bir yeri mesken edinmişsiniz ki kenarda durup olana bitene seyirci kalmanız imkânsız.

Ama müşkil diye elbet vazgeçecek değiliz.

Üstelik şunu da unutmamak gerek:

Türkiye 974 yıldır üzerine gelen her türlü belây...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://haber.stargazete.com/yazar/bir-muhasebei-um-fbmiyye/yazi-985362
Star » Yağmur Atsiz "Bir muhâsebe-i umûmiyye" Köşe Yazısı

Star - Yağmur Atsiz Son Köşe Yazıları