Bugünler, (bazı ülkelerde bugün, bazı ülkelerdeki hesaplamalara göre de yarın) Muharrem ayının onuncu (Âşûrâ) günü..  Hz. Peygamber (S)’in rıhletinden, dünyadan …

Bugünler, (bazı ülkelerde bugün, bazı ülkelerdeki hesaplamalara göre de yarın) Muharrem ayının onuncu (Âşûrâ) günü.. 

Hz. Peygamber (S)’in rıhletinden, dünyadan ayrılışından sadece yarım asır sonra, onun Ehl-i Beyt’inin düşman kutup haline getirilmesi ve torunu Hz. Huseyn’in ve bir avuç yarânının Hicret’in 61. Yılında, ‘Kerbubelâ’ denilen bir yerde Emevî Sultanı Yezid bin Muaviye bin Ebu Sufyân tarafından katlettirilişinin yıldönümü.. 

***

Kerbelâ Faciası, İslâm Milleti’nin kalbine saplanan bir hançerdir ki, hâlâ onun acılarıyla ve o facianın üzerine oluşturulan ayrılıkçı duygu


Kaynak: http://www.star.com.tr/yazar/kerbela-faciasini-hurafelere-bogmadan-su-fbrla-anmak-yazi-1479189/
Star » Selahaddin E. Çakırgil "‘Kerbelâ Faciası’nı hurafelere boğmadan, şuûrla anmak!" Köşe Yazısı

Star - Selahaddin E. Çakırgil Son Köşe Yazıları